B600

Performancë e rritur në përdorimin për Ngarkesa të Rënda

Gama e pirunëve ngritës elektrikë me 4 rrota CA Cesab 80V ndihmon në arritjen e niveleve më të larta të rendimentit në vendin e punës.

Është e disponueshme një gamë e plotë, duke filluar nga një model kompakt prej 2000 kg deri në një version për punë të vështira prej 5000 kg. TKapacitetet B625 dhe B630, prej 2500 dhe 3000 kg, janë të disponueshme në versionet L që kanë një bosht të ndërmjetëm rrotash më të gjatë. Kjo lejon bateri më të mëdha për operacione edhe më të gjata pune.

Merrni vlerësimin tim

Na kontaktoni

Specifikimet

Kodi i modelit B620
Njësia e energjisë Elektrike
Kapaciteti i ngarkesës (Q) 2000 kg
Qendra e ngarkesës (c) 500 mm
Lartësitë e ngritjes (h23) 3260 mm
Shpejtësia e ecjes me / pa ngarkesë 18/19 km/h
Shpejtësia e ngritjes me / pa ngarkesë 0.47/0.60 m/s
Rrezja e kthimit (Wa) 1922 mm
Tensioni / kapaciteti i vlerësuar i baterisë (5h) 80V / 375-465 Ah
Kodi i modelit B625 B625L
Njësia e energjisë Elektrike  Elektrike
Kapaciteti i ngarkesës (Q) 2500 kg  2500 kg
Qendra e ngarkesës (c) 500 mm  500 mm
Lartësitë e ngritjes (h23) 3260 mm  3260 mm
Shpejtësia e ecjes me / pa ngarkesë 18/19 km/h  18/19 km/h
Shpejtësia e ngritjes me / pa ngarkesë 0.43/0.60 m/s  0.43/0.60 m/s
Rrezja e kthimit (Wa) 2052 mm  2184 mm
Tensioni / kapaciteti i vlerësuar i baterisë (5h) 80V / 500-620 Ah  80V / 625-775 Ah
Kodi i modelit B630 B630L
Njësia e energjisë Elektrike Elektrike
Kapaciteti i ngarkesës (Q) 3000 kg  3000 kg
Qendra e ngarkesës (c) 500 mm  500 mm
Lartësitë e ngritjes (h23) 3260 mm  3260 mm
Shpejtësia e ecjes me / pa ngarkesë 18/19 km/h  18/19 km/h
Shpejtësia e ngritjes me / pa ngarkesë 0.37/0.52 m/s  0.37/0.52 m/s
Rrezja e kthimit (Wa) 2081 mm  2184 mm
Tensioni / kapaciteti i vlerësuar i baterisë (5h) 80V / 500-620 Ah  80V / 625-775 Ah
Kodi i modelit B635
Njësia e energjisë Elektrike
Kapaciteti i ngarkesës (Q) 3500 kg
Qendra e ngarkesës (c) 500 mm
Lartësitë e ngritjes (h23) nga 3260 mm
Shpejtësia e ecjes me / pa ngarkesë 18/19 km/h
Shpejtësia e ngritjes me / pa ngarkesë 0.34/0.52 m/s
Rrezja e kthimit (Wa) 2213 mm
Tensioni / kapaciteti i vlerësuar i baterisë (5h) 80V / 625-775 Ah
Kodi i modelit B640
Njësia e energjisë Elektrike
Kapaciteti i ngarkesës (Q) 4000 kg
Qendra e ngarkesës (c) 500 mm
Lartësitë e ngritjes (h23) nga 3300 mm
Shpejtësia e ecjes me / pa ngarkesë 17.5/17.5 km/h
Shpejtësia e ngritjes me / pa ngarkesë 0.33/0.47 m/s
Rrezja e kthimit (Wa) 2589 mm
Tensioni / kapaciteti i vlerësuar i baterisë (5h) 80V / 750-930 Ah
Kodi i modelit B645
Njësia e energjisë Elektrike
Kapaciteti i ngarkesës (Q) 4500 kg
Qendra e ngarkesës (c) 500 mm
Lartësitë e ngritjes (h23) nga 3300 mm
Shpejtësia e ecjes me / pa ngarkesë 17.5/17.5 km/h
Shpejtësia e ngritjes me / pa ngarkesë 0.33/0.47 m/s
Rrezja e kthimit (Wa) 2609 mm
Tensioni / kapaciteti i vlerësuar i baterisë (5h) 80V / 750-930 Ah
Kodi i modelit B650
Njësia e energjisë Elektrike
Kapaciteti i ngarkesës (Q) 5000 kg
Qendra e ngarkesës (c) 600 mm
Lartësitë e ngritjes (h23) nga 3300 mm
Shpejtësia e ecjes me / pa ngarkesë 17.5/17.5 km/h
Shpejtësia e ngritjes me / pa ngarkesë 0.31/0.44 m/s
Rrezja e kthimit (Wa) 2701 mm
Tensioni / kapaciteti i vlerësuar i baterisë (5h) 80V / 750-930 Ah

Studim i rasteve të ngjashme