M300

Testojeni

Mijëra orë kërkimesh, zhvillimesh dhe testimesh të rrepta kanë kontribuar që gama e re CESAB M300 të bëhet një karrel të cilit kompania juaj mund t’i besojë sa herë që e përdor.

Ju do të shihni menjëherë se një CESAB M300 është një karrel cilësor.  Cilësia e shkëlqyer e ndërtimit të çdo karreli është konfirmuar nga panelet e forta anësore prej çeliku dhe nga karroceria e formuar në mënyrë të përkryer, e dizenjuar për të mbrojtur jo vetëm operatorin, por edhe investimin tuaj gjatë gjithë jetës së tij të punës.

Merrni vlerësimin tim

Na kontaktoni

Specifikimet

Kodi i modelit M315G M315D
Njësia e energjisë Gaz i lëngshëm Naftë
Kapaciteti i ngarkesës (Q) 1500 kg 1500 kg
Qendra e ngarkesës (c) 500 mm 500 mm
Lartësitë e ngritjes (h23) nga 2970 mm 2970 mm
Shpejtësia e ecjes me / pa ngarkesë 18.5/19 km/h 18/18.5 km/h
Shpejtësia e ngritjes me / pa ngarkesë 0.67/0.68 m/s 0.65/0.68 m/s
Rrezja e kthimit (Wa) 2074 mm 2074 mm
Lloji i motorit  Toyota 4Y  Toyota 1 DZ-III
Kodi i modelit M318G M318D
Njësia e energjisë Gaz i lëngshëm Naftë
Kapaciteti i ngarkesës (Q) 1750 kg 1750kg
Qendra e ngarkesës (c) 500 mm 500 mm
Lartësitë e ngritjes (h23) nga 2970 mm 2970 mm
Shpejtësia e ecjes me / pa ngarkesë 18.5/19 km/h 18/18.5 km/h
Shpejtësia e ngritjes me / pa ngarkesë 0.67/0.68 m/s 0.65/0.68 m/s
Rrezja e kthimit (Wa) 2074 mm 2074 mm
Lloji i motorit  Toyota 4Y  Toyota 1 DZ-III
Kodi i modelit M320G M320D
Njësia e energjisë Gaz i lëngshëm Naftë
Kapaciteti i ngarkesës (Q) 2000kg 2000kg
Qendra e ngarkesës (c) 500 mm 500 mm
Lartësitë e ngritjes (h23) nga 2970 mm 2970 mm
Shpejtësia e ecjes me / pa ngarkesë 17.5/18 km/h 18.5/19 km/h
Shpejtësia e ngritjes me / pa ngarkesë 0.60/0.64 m/s 0.62/0.66 m/s
Rrezja e kthimit (Wa) 2294 mm 2294 mm
Lloji i motorit  Toyota 4Y  Toyota 1 DZ-III
Kodi i modelit M325G M325D
Njësia e energjisë Gaz i lëngshëm Naftë
Kapaciteti i ngarkesës (Q) 2500 kg 2500 kg
Qendra e ngarkesës (c) 500 mm 500 mm
Lartësitë e ngritjes (h23) nga 2970 mm 2970 mm
Shpejtësia e ecjes me / pa ngarkesë 17.5/18 km/h 18.5/19 km/h
Shpejtësia e ngritjes me / pa ngarkesë 0.60/0.64 m/s 0.62/0.66 m/s
Rrezja e kthimit (Wa) 2352 mm 2352 mm
Lloji i motorit Toyota 4Y Toyota 1 DZ III
Kodi i modelit M330G M330D
Njësia e energjisë Gaz i lëngshëm Naftë
Kapaciteti i ngarkesës (Q) 3000 kg 3000 kg
Qendra e ngarkesës (c) 500 mm 500 mm
Lartësitë e ngritjes (h23) nga 2970 mm 2970mm
Shpejtësia e ecjes me / pa ngarkesë 18.5/19 km/h 16/16.5 km/h
Shpejtësia e ngritjes me / pa ngarkesë 0.51/0.55 m/s 0.44/0.47 m/s
Rrezja e kthimit (Wa) 2452 mm 2452 mm
Lloji i motorit Toyota 4Y Toyota 1DZ-III
Kodi i modelit M335G M335D
Njësia e energjisë Gaz i lëngshëm Naftë
Kapaciteti i ngarkesës (Q) 3500 kg 3500 kg
Qendra e ngarkesës (c) 500 mm 500 mm
Lartësitë e ngritjes (h23) nga 2970 mm 2970mm
Shpejtësia e ecjes me / pa ngarkesë 19/19.5 km/h 16.5/17 km/h
Shpejtësia e ngritjes me / pa ngarkesë 0.43/0.45 m/s 0.37/0.40 m/s
Rrezja e kthimit (Wa) 2520 mm 2520 mm
Lloji i motorit Toyota 4Y Toyota 1DZ-III

Studim i rasteve të ngjashme